Close

Slider Title

Slider Title

Short Excerpt
REAL PROJECT

İşsizlerin girişimcilik yaparak ve kendi çalışma yerlerini oluşturarak işgücü piyasasına entegre olmalarına yardımcı olun.


REAL Projesi’nin Ayrıntılı Tanıtımı

Gençlerin işsizliği küresel bir sorundur ve devam eden bir krizin sosyal, politik ve ekonomik maliyetleri yüksek olacaktır.

İşsizlik oranı son zamanlarda tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da yüksek bir ivme ile arttığından, girişimci olma yolunda ekonomik krize karşı savaşmak için girişimcilik becerilerini ve yeterliklerini geliştirerek işsiz gençlere yardım etmek istiyoruz.

Projemiz iki yıllık bir projedir ve 8 Avrupa ülkesinden 10 kurumu içermektedir. Katılan kurumların eğitmenleri, mühendislik, ekonomi, işletme, güzel sanatlar ve benzeri disiplinler arası konulara odaklanmışlardır.

Bu oluşum yeni iş ve yatırım fikirleri yaratacak ve disiplinler arası sürdürülebilir girişimcilik konusunda yeni modeller önerecektir.

Bu alanlardan mezun olanlar, e-öğrenme portalı aracılığıyla yenilikçi ve uygulanabilir girişimcilik modelleri gerçekleştirerek REAL projesinden fayda sağlayacaklardır.


Hedefler

Genç insanların işgücü piyasası ile olan ilgisine dayanarak, Genç İşsizlerin temel yetkinlik ve becerilerini geliştirmek.


Hedefler


REAL projesinin asıl amacı, işsizlerin girişimci olmalarına ve kendi çalışma alanlarını oluşturarak işgücü piyasasına uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Daha ayrıntılı olarak:

  • Kişisel gelişim, istihdam edilebilirlik ve Avrupa işgücü piyasasına katılımı kolaylaştırmak için bilgi, beceri ve niteliklerin edinilmesi ve kullanılması ile ilgili eğitim ve ileri öğretim faaliyetlerinde katılımcıların desteklenmesi,
  • Özellikle gelişmiş uluslararası işbirliği ile katılımcı eğitim ve öğretim kurumlarının, kalite geliştirme, yenilik ve uluslararasılaşma konularında teşvik edilmesi,
  • Üretkenlik, istihdam edilebilirlik ve yeni iş yaratma becerisini geliştirmek için girişimcilik eğitiminin desteklenmesi,
  • Eğitim ve öğretim sağlayıcıları ile diğer paydaşlar arasındaki öğrenme katılımının ve istihdamının arttırılması,
  • Hedef grubun temel yetkinliklerini geliştirilmesi,
  • Üniversite – sanayi ve işgücü piyasası ilişkilerinin geliştirilmesi
  • Farklı sektörlerden organizasyonların disiplinler arası ve uluslararası dayanışmalarının geliştirilmesi

Stratejik çerçeve

REAL Projesinin öncelikleriyle ilgili AB Programları, Stratejileri ve Eylem Planları

REAL projesi ile ilgili olarak:

 

Avrupa 2020 Stratejisi:

Bu proje, Avrupa’daki mevcut ekonomik kriz nedeniyle işsiz olan mezun üniversite öğrencilerini, kurs, seminer, çalıştay vb. yöntemlerle girişimcilik konusunda eğitmek ve mesleki profillerini artırarak işgücü piyasasına uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, işgücü piyasasının ve işsiz yetişkinlerin ihtiyaçlarını belirlemek için anketler yapılacaktır. Stajyerler bu ihtiyaçlara göre eğitilecek ve kalifiye edilmeye çalışılacaktır. Proje sonucunda hedef grubun kendi işleri olacaktır veya ilgili diğer işleri bulacaklardır. Bu nedenle, girişimciliği destekleyerek ve gençlerin istihdamını artırarak bu proje, akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyümeyi hedefleyen Avrupa stratejisi 2020’ye uygun olarak hazırlanmıştır.

Girişimcilik Eylem Planı 2020:

Ayrıca, 2020 yılına kadar istihdam oranının %75’e (20-64 yaş) çıkarılma hedefine işaret eden bu stratejiye göre, proje doğrudan “Girişimcilik Eylem Planı 2020″ye katkıda bulunmaktadır.

Erasmus+

Proje faaliyetleri kapsamında daha ilgi çekici eğitim programları ve ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) tabanlı yöntemler kullanılacaktır. Çevrimiçi eğitim araçları dilsel çeşitlilikte olacak ve katılımcı ülkelerin dillerine çevrilecektir. Farklı sektörlerden organizasyonlar ile sinerji yaratacağız ki bu konular direkt Erasmus+ ile ilgilidir.

.

REAL Proje Ortaklığı

 
REAL’in konsorsiyumunda yer alan ortakların her biri, Avrupa Birliği içerisindeki benzer eylemlerine, etkinliklerine ve projeleri hayata geçirme konusundaki uzun süreli tecrübelerine göre seçilmiştir.


USAK

Turkey

(Coordinator)

Contact Us