Close

Slider Title

Slider Title

Short Excerpt
REAL PROJECT

Hjälper arbetssökande ungdomar att integreras till arbetsmarknaden genom att bli entreprenörer och skapa sin egen arbetsplats.


Detajerad beskrivning av REAL Project

Ungdomsarbetslöshet är ett globalt problem och de sociala, politiska och ekonomiska kostnaderna blir extrema om krisen fortsätter.

Då arbetslöshetssiffrorna på sista tiden ökat med stor hastighet över hela världen vill vi stötta arbetslösa ungdomar i deras fight med den ekonomiska krisen genom att utveckla deras entreprenöriella förmågor och kompetenser för att bli entreprenörer.

Vårt projekt genomförs under två år och omfattar 10 organisationer från 8 europeiska länder. Lärare och utbildare i de deltagande organisationerna fokuserar på tvärvetenskapliga ämnen som teknik, ekonomi, administration, bild och form mfl.

Konsortiet kommer att skapa nya idéer till jobb och investeringar samt föreslå nya modeller för tvärvetenskapligt och hållbart entreprenörskap.

Studenterna inom dessa områden kommer att ha nytta av REAL-prokjektet genom att förverkliga innovativa och tillämpbara entreprenöriella modeller med hjälp av en portal för e-lärande.


Mål

Att förbättra nyckelkompetenserna och förmågorna hos arbetslösa ungdomar med särskilt fokus på unga människors betydelse för arbetsmarknaden.


Huvudmålet för REAL-projektet


Huvudmålet för REAL-projektet är att hjälp arbetslösa personer att integreras på arbetsmarknaden genom att bli entreprenörer och skapa sina egna arbetstillfällen.

Specifikt:

  • Stödja deltagare i utbildnings- och fortbildningsaktiviteter i anskaffandet och användningen av
  • kunskap, förmågor och kvalifikationer för att underlätta personlig utveckling, anställningsbarhet och delaktighet i den europeiska arbetsmarknaden.
  • Skapa kvalitetsförbättringar, innovationsförmåga och internationalisering som höjer nivån för de medverkande utbildningsorganisationerna, speciellt genom utökat transnationellt samarbete.
  • Stödja entreprenörskapsutbildning för att utveckla ett aktivt medborgarskap, anställningsbarhet och skapande av nya företag.
  • Ökat deltagande i lärande och anställningsbarhet mellan utbildningsorganisationer och andra intressenter.
  • Utveckla baskompetensen hos målgruppen
  • Utveckla relationerna mellan universitet, näringsliv och arbetsmarknad.
  • Utveckla tvärvetenskapligt och internationellt samarbete mellan organisationer från olika sektorer.

Strategiska ramar

EU-program, strategier och aktivitetsplaner med relevans för pririteringarna inom REAL-projektet.

Relevansen för projektet Real :

 

Europas Strategi 2020:

Projektet syftar till att stödja examinerade studenter som är arbetslösa på grund av den nuvarande ekonomiska krisen. Stödja genom att förbättra deras yrkesprofil för att kunna integreras på arbetsmarknaden, genom utbildning i entreprenörskap med hjälp av kurser, seminarier, workshops mm.. Dessutom kommer enkäter att användas för att avgöra marknadens behov och behovet hos de unga arbetslösa. Studenterna kommer att utbildas i relation till behoven och bli kvalificerade. Som ett resultat av projektet kommer målgruppen att skapa sina egna jobb eller hitta andra relevanta jobb. Genom att stödja entreprenörskap och förbättra sysselsättningen bland unga så är detta projekt i linje med den europeiska 2020 strategin som siktar på att utveckla en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

Entrepreneursskap 2020 Action Plan:

Enligt denna strategi så har målet sats till 75% sysselsättning bland individer i åldrarna 20-64 år till 2020. Dessutom bidrar projektet direkt till “Entrepreneurship 2020 Action Plan.”

Erasmus+

Inom ramen för projektaktiviteterna kommer projektet att använda sig av attraktiva utbildningsprogram och IT-baserade metoder. On-line utbildningen kommer att vara i språklig mångfald och översättas till de deltagande ländernas språk. Det skapas också därigenom synnergier mellan organisationer från olika sektorer. Något som tas upp i Erasmus+


Real Project Partnerskap

 
Alla de partners som ingår i REAL-projektet har valts ut mot bakgrund av deras långvariga erfarenhet av införande av liknande aktiviteter, aktiviteter och projekt inom den europeiska unionens spektrum.

 


USAK

Turkey

(Coordinator)

Contact Us