Close

Slider Title

Slider Title

Short Excerpt

October 11, 2016

Tredje mötet

Det tredje mötet för REAL-projektet kommer att äga rum den 19-21 oktober i San Gimignano, Italien. Målet för mötet är att presentera de slutliga resultaten i WP2, att presentera delresultaten av utbildningsverktygen (WP3 lektioner), att diskutera den kommande utvecklingen av animerade videos, web-portal och socialt nätverkande (WP5) och aktiviteter kopplade till utvärdering och spridning av projektet (WP6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *