Close

Slider Title

Slider Title

Short Excerpt

October 11, 2016

Трета среща

Третата среща на проекта „REAL” ще се проведе на 19, 20 и 21 октомври 2016 г. в гр. Сан Джиминиано, Италия. Целта на срещата ще бъде да се представят финалните резултати от Работен пакет 2 – „Проучвания и анализи”, да се представят частичните резултати за обучителните средства от Работен пакет 3 (уроците), да се обсъди бъдещото развитие на обучителните средства (анимираните видеа), уеб-портала и социалните медии (Работен пакет 5) и дейностите, свързани с оценката и разпространението на резултатите (Работен пакет 6).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *